SCHEMA  2017

 

MÅNDAG

 

MUSIKATELJÉ

KL.15-18

 

KÖR

INTRO KL.16.30-17.15
kör KL.17.30-19.00

 

 

 

TISDAG

 

MUSIKATELJÉ

KL.15-18

 

GRUPP killar och ickebinära
KL.17.00-18.30

 

TEATERATELJÉ

KL.18-21

 

 

FILMATELJÉ KL.16-18

ONSDAG

 

MUSIKATELJÉ

KL.15-18

 

GRUPP tjejer och ickebinära

KL.16-18

 

 

TORSDAG

 

MUSIKATELJÉ

KL.15-18


Streetdance

KL.16-17

 

FOTOATELJÉ

KL.17-19

 

DÖRRENS TIDNINGSREDAKTION

KL.16-18

FREDAG

 

MUSIKATELJÉ

KL.15-18

 

DESIGN- OCH MÅLERIATELJÉ

från KL. 14

LÖRDAG

SÖNDAG

SKRIVATELJÉ KL.13-16

DÖRREN bekostas av fondmedel från:

Bonniers Familjestiftelse, Helen Petres Stiftelse, Sällskapet för Makarna Malmqvists Minne, Gålöstiftelse, Mäster Olofsgårdens bidragsfond, Rotary Gamla Stan, Stockholms Domkyrkoförsamling, Svenska Filminstitutet, Zonta Stockholm I,  Johanniterordern, Julius och Nils Westerdahls stiftelse
Tack till: Skälsätra Bygg,  N Store, Dagens Industri, V-Tab

 

Mäster Olofsgården. Svartmangatan 6. 111 29 Stockholm. 08-10 20 19